เลขาฯ คพฐ. ระบุ จะเร่งติดตามการปรับเบี้ยเสี่ยงภัยให้ครูใน จชต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่ เผย กำลังเร่งติดตามเรื่องการปรับเบี้ยเสี่ยงภัยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์เครือข่าย จำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมารีน่า อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ภาพรวมของการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ที่มีการดำเนินงานในพื้นที่ เป็นที่น่าพอใจมากเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับอีกหลายจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งที่มีเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบกระทบกับการเรียนการสอนในพื้นที่ ส่วนโครงการคืนครูให้นักเรียนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ขณะนี้สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีการผลักดันให้มีการรับบุคลากรในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมตามข้อเรียกร้องของครูในพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนทุกแห่ง นอกจากนี้จะเร่งติดตามเรื่องการปรับเบี้ยเสี่ยงภัยแก่ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูทุกคนที่มีความเสียสละเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า หลังสอบถามจากครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่พอใจกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดมากทำให้โรงเรียนในทุกพื้นที่เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ และยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจนต้องปิดโรงเรียนเหมือนเช่นที่ผ่านมา