กรุงไทยจัดกิจกรรมกระตุ้นชำระหนี้ กยศ. ก่อนวันที่ 5 ก.ค.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมมอบโชคมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาทให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก ซึ่งชำระหนี้ก่อนวันที่ 25 มิถุนายนนี้ นายบุญชัย ศศิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้รับมอบหมายจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการรับชำระหนี้เงินกู้กยศ.ซึ่งในปีนี้มีผู้ครบกำหนดชำระหนี้จำนวนกว่า 2 ล้านราย โดยต้องชำระหนี้งวดแรกก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาชำระหนี้ และเพื่อให้มีเงินกลับมาหมุนเวียนในการให้นักศึกษารุ่นใหม่กู้ ธนาคารจึงร่วมกับกองกยศ. จัดทำโครงการ "รณรงค์กระตุ้นให้มาชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม มอบโชคให้ผู้ชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์สาขาธนาคารระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 25 มิถุนายน 2552 โดยมีสิทธิร่วมลุ้นรางวัลจำนวนกว่า 20 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค HP จำนวน 3 รางวัล กล้องถ่ายรูป Sony Cyber-shot จำนวน 1 รางวัล เครื่อง iPod nano 8 GB จำนวน 3 รางวัล และ Disney Mickey Mouse Design Mp3 1 GB "ธนาคารจะจับสลากมอบรางวัลที่อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.ktb.co.th สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th และกรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th ในวันที่ 31 กรกฎาค 2552 ทั้งนี้ ผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้และยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ หรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ สามารถสอบถามยอดหนี้และเงื่อนไขการผ่อนชำระได้ที่สาขาธนาคารกว่า 840 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย 1551 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Help Desk หมายเลข 0-2208-8699 ศูนย์สายใจ กยศ. หมายเลข 0-2610-4888 โดยให้ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการทำรายการ