นายกฯ สั่งการ คร.ประสาน ปสส. หาแนวทางขยายบริการดูแลรักษาให้ผู้ป่วยเอดส์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี สั่งการกรมควบคุมโรคประสานสำนักงานประกันสังคม หาแนวทางขยายบริการดูแลรักษา และจ่ายยาต้านไวรัส เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาโรคเอดส์ ต้องให้ความสำคัญทั้งการป้องกันการติดเชื้อ และการดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักของการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ปีนี้ ที่ว่า Half by 2011 Where we are ชุมชนคือพลัง ร่วมป้องกัน ดูแล รักษาเอดส์ โดยมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ให้ได้ครึ่งหนึ่งในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งภาครัฐ ร่วมกับทุกภาคส่วน และกลุ่มผู้ติดเชื้อร่วมมือ ร่วมใจกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์กันอย่างเต็มที่ ส่วนการดูแลรักษานั้น คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษา และได้รับยาต้านไวรัสฟรี แต่อาจมีปัญหาในกลุ่มผู้ติดเชื้อในระบบประกันสังคมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพราะผู้ประกันตนจะรักษาได้เฉพาะในโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรค ประสานกับสำนักงานประกันสังคมหาแนวทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น สำหรับการสร้างการยอมรับผู้ติดเชื้อในสังคมนั้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเรื่องนี้มานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะการคุ้มครอง ป้องกันสิทธิ์ของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ทั้งเด็กที่ติดเชื้อ และเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ด้วยจัดอบรมสร้างความเข้าใจกับครู และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกฝ่ายก็มีความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง