นายกฯ กำชับทุกฝ่ายให้ความสำคัญ แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี กำชับทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการรณรงค์ป้องกัน แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิดชุมชนคือพลังร่วมกันป้องกันดูแลรักษาเอดส์ ซึ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 2554 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างทั่วถึงและครอบคลุมแห่งชาติ ซึ่งผู้ป่วยโรคเอดส์ส่วนใหญ่พบว่า เป็นวัยแรงงาน และวัยเจริญพันธุ์อายุ 19-59 ปี จำนวนร้อยละ 93 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะให้ความสำคัญในการป้องกันการระบาดของโรคเอดส์ เพราะในระดับโลกถือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ต่อเยาวชน และกลุ่มชายรักชาย ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์มากที่สุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง