จ.สุโขทัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย เตรียมพร้อมรับช่วงฤดูฝน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน นายปรีชา ด้วงบุญมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย และการอพยพราษฎร เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนในวันนี้ (26 พ.ค.52) ที่บริเวณวัดเกาะวงษ์เกียรติ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ว่า เพื่อเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย เนื่องจากพื้นที่ภูมิประเทศของตำบลทับผึ้ง ได้แก่ บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านริมฝั่งลำน้ำยมหากเกิดฝนตกปริมาณมากทางตอนเหนือลำน้ำ น้ำจะไหลบ่าและล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตร ทำให้เกิดความเสียหายกับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการลดความล่อแหลมในพื้นที่เสี่ยงภัยและน้ำท่วมฉับพลัน จังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดทำโครงการซ้อมแผนการป้องกันปัญหาอุทกภัยและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จากดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน โดยได้มีการจำลองเหตุการณ์ คล้ายสถานการณ์จริง กรณีเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณแม่น้ำยม โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมช่วยกันอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยตามลำดับขั้นตอน ตั้งแต่วิธีการช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลและวิธีการที่กำหนดไว้ในแผนเฉพาะกิจ ณ สถานที่ดังกล่าว ซึ่งแผนการปฏิบัติงานทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างให้ความร่วมมือฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดี