กสท เตรียมขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3GCDMA2000

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เตรียมขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G CDMA 2000 รองรับความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท เปิดเผยว่า ขณะนี้ กสท กำลังเตรียมแผนขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CDMA 2000 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการยอมรับ และใช้งานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และมีประสิทธิภาพของคลื่นสัญญาณเทียบเท่าระบบโทรศัพท์ 3G เพื่อรองรับความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของผู้บริโภค ในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G CDMA 2000 ดังกล่าว จะทำการติดตั้งสถานีสัญญาณ 300 สถานีครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปีนี้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสื่อสาร กสท โทรคมนาคม กล่าวด้วยว่า การขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G CDMA2000 นอกจากเป็นการเพิ่มความสะดวกและทันสมัยให้แก่คนไทยแล้ว ยังเป็นการลดช่องว่าง และเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสารไร้สายในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย โดยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการสื่อสารด้วยเสียงเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้สัญญาณระบบ 3G CDMA 2000 เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหาความรู้ ใช้ในการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจต่างๆ เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง