สธ.หวั่นฤดูฝนเชื้อไวรัสไข้หวัดอาจระบาดชุกขึ้น สั่งทุกจังหวัดออกฉีดวัคซีนป้องกันเริ่ม 1 ก.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข หวั่นฤดูฝนเชื้อไวรัสไข้หวัดอาจระบาดชุกขึ้น ทำให้เกิดการระบาดข้ามสายพันธุ์ สั่งทุกจังหวัดออกฉีดวัคซีนป้องกันให้ประชาชนเริ่ม 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนมักพบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดมาก จึงจำเป็นต้องเน้นหนักการเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบาดข้ามสายพันธุ์ของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไข้หวัดใหญ่ทั่วไปและโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกซึ่งเป็นโรคประจำถิ่น จึงได้วางมาตรการโดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โดยส่งวัคซีนส่งไปให้ทุกจังหวัดแล้ว 2 ล้านโดส สำหรับการตรวจสอบผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ผ่านมาการตรวจสาธารณสุขได้ตรวจไปแล้วทั้งสิ้น 233 ราย ส่วนขณะนี้ยังมีผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 11 ราย