สธ.เตือนผู้อยู่ในห้องปรับอากาศที่ไม่เคยทำความสะอาดอาจป่วยเป็นโรคลีเจียนแนรร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้อยู่ในห้องปรับอากาศที่ไม่เคยทำความสะอาดอาจป่วยเป็นโรคลีเจียนแนรร์ หลังพบมีผู้ติดเชื้อจากประเทศไทยแล้ว 1 ราย ซึ่งบางรายที่อาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ พญ.นันทา อ่อมกุล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กล่าวถึงโรคลีเจียนแนรร์ ที่พบชาวโปรตุเกสติดเชื้อจากประเทศไทย หลังเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วกลับแสดงอาการป่วยที่ประเทศโปรตุเกส ว่า เป็นโรคติดต่อจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาด เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในหอพึ่งเย็น หรือคอมเพสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศที่สกปรก ซึ่งสามารถเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 25-45 องศาเซลเซียส และแพร่กระจายผ่านอากาศที่ออกมากับเครื่องปรับอากาศ วิธีป้องกันสามารถทำได้โดยต้องทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือนและล้างแอร์ปีละ 1 ครั้ง ส่วนอาคารสาธารณะอย่างอาคารสำนักงานและโรงแรม นอกจากต้องทำความสะอาดแล้วควรนำน้ำจากช่องแอร์ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจหาเชื้อตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ.2544 เรื่องการปฏิบัติการควบคุมเชื้อรีจิเนลลาในห้องพึ่งเย็นอาคารของประเทศไทย เพื่อให้อาคารที่ต้องใช้ความเย็นโดยเฉพาะโรงแรมดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษ ทั้งนี้ อาการของโรคลีเจียนแนรร์ คือ ทำให้ปอดอักเสบแต่ไม่มาก มีอาการไอ มีไข้สูง และอาจมีอาการหอบในบางราย แต่เชื้อไม่แพร่ระบาดหนักเหมือนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งแบ่งอาการเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นแล้วหายได้เอง กับกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วป่วยเป็นโรคปอดบวม ซึ่งมักเกิดในผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง บางรายอาจเสียชีวิตได้