เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนวางแผนใช้จ่าย เก็บออม มากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนนอนหลับสนิทมากขึ้น หลังเกิดเหตุการณ์จลาจลช่วงเดือนเมษายน ขณะที่ ส่วนใหญ่ ระบุ มีการวางแผนใช้จ่ายอย่างรัดกุม และเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็นเพิ่มมากขึ้น นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ "แนวโน้มวิถีชีวิตและปัจจัยลดทอนความสุขคนไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ สกลนคร หนองบัวลำภู พัทลุง ระนอง สุราษฎร์ธานี จำนวน 2,481 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2552 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.1 นอนหลับได้สนิทในช่วง 30 วันที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุการณ์จลาจลช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อถามถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนที่ถูกศึกษาในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 ระบุ เวลาจะซื้อสินค้าใหม่จะถามใจตัวเองก่อนว่า มีความจำเป็นต้องซื้อ หรือเป็นแค่ความอยาก นอกจากนี้ ประชาชนที่มุ่งทำงานให้พออยู่พอกินมีเงินเก็บออมไว้ยามจำเป็นเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 76.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 79.3 ในขณะที่ประชาชนที่มักวางแผนใช้จ่ายและหารายได้อย่างรัดกุมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.9 มาอยู่ที่ร้อยละ 76 ผลสำรวจยังพบว่าปัจจัยที่ลดทอนความสุขของคนไทยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา อันดับ 1 ร้อยละ 87.1 คือ ความแตกแยกของคนในสังคม รองลงมา ร้อยละ 82.4 ระบุ สภาวะเศรษฐกิจของคนในครอบครัว ร้อยละ 77.2 ระบุ พฤติกรรมนักการเมือง แก่งแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี ตำแหน่งทางการเมืองกัน ร้อยละ 74 ระบุ สภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศ ร้อยละ 65.7 ระบุ ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 56.6 ระบุ ความไม่เป็นธรรมในสังคม เป็นต้น ขณะที่ ประชาชนเกินกว่าครึ่งหรือร้อยละ 54.8 กังวลว่า ส.ส.ในฝ่ายรัฐบาลจะแตกแยกกันเอง