กรมประมงปล่อยพันธุ์ปลากะรังจุดฟ้า ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประมงปล่อยพันธุ์ปลากะรังจุดฟ้า ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันนี้(23พ.ค.52)ที่บริเวณบ้านอ่าวสลัด หมู่ 6 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด นายฐานันทร์ ทิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลากะรังจุดฟ้า จำนวน 1,000 ตัว ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางเรณู ยาชิโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง นางสุทธินี ลิ้มธรรมมะหิศร นักวิชาการประมงชำนาญพิเศษ นายธวัช ศรีวีระชัย หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้า และตัวแทนจากอำเภอเกาะกูด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี นายฐานันทร์ ทิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม และที่สำคัญเพื่อเป็นการขยายพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังจุดฟ้าที่กำลังจะสูญพันธ์ให้กลับมามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้านนายธวัช ศรีวีระชัย หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยกรมประมง ได้มอบหมายให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด เพาะปลากะรังจุดฟ้าจำนวน 1,000 ตัว น้ำหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนสาเหตุการนำมาปล่อยที่เกาะกูด เนื่องจากเกาะกูดมีความอุดมสมบูรณ์ มีแนวปะการังที่เป็นแหล่งอาหารของปลากะรังจุดฟ้า และสามารถใช้เป็นที่หลบคลื่นลมได้อีกด้วย ทำให้ปลากะรังจุดฟ้ามีโอกาสรอดมากกว่าพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ยังมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง