จีนวางแผนจะขยายเขตเศรษฐกิจเมืองเซินเจิ้นเป็น 5 เท่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สื่อของทางการจีน รายงานวันนี้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนกำลังดำเนินการเพื่อขยายพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้นเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า ซึ่งเขตเศรษฐกิจเซินเจิ้นได้ช่วยให้เศรษฐกิจของจีนเจริญขึ้นอย่างมากเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว หนังสือพิมพ์ไช่น่าเดลี่ รายงาน โดยอ้างเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นต้องการเนื้อพี่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โอกาสรัฐวิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงได้พัฒนา ซึ่งถ้าหากแผนการนี้ได้รับอนุมัติก็จะทำให้เขตเศรษฐกิจเซินเจิ้นขยายจากปัจจุบันที่มีเนื้อที่ 369 ตารางกิโลเมตรหรือ 152 ตารางไมล์เป็นเกือบ 2,000 ตารางกิโลเมตรใกล้เคียงกับขนาดของประเทศลักเซมเบิร์ก เขตเศรษฐกิจเซินเจิ้นจัดตั้งเมื่อปี 2523 พร้อมกับเขตอื่นๆอีก 3 แห่ง โดยเสียภาษีในอัตราที่ต่ำและมีกระบวนการดำเนินการของทางราชการที่ยุ่งยากน้อยกว่าเพื่อจูงใจให้มาลงทุน.