กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ 2 งานเพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์และลดความขัดแย้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ 2 งานเพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ในประเทศอาเซียน และประเทศคู่เจรจา และเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม นางกุณฑลี บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กล่าวว่า ในค่ำวันนี้ (22 พ.ค.) ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. จะมีการแสดงคอนเสิร์ตอาเซียน+3 for the King เพื่อเฉลิมพระเกียรติ การเข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้นักร้องจากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ได้เดินทางมาครบแล้ว และพร้อมจะแสดงคอนเสิร์ต ทั้งนี้งานดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจรับบัตรชมคอนเสิร์ตเต็มหมดทุกที่นั่งแล้วจำนวน 1,700 ที่นั่ง แต่สามารถรับฟังการถ่ายเสียงคอนเสิร์ตผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ FM 88.0 เมกะเฮิรตซ์ และระบบ AM 918 กิโลเฮิรตซ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตสมานฉันท์สานสัมพันธ์คนไทย เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อและเป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ลดความขัดแย้งในสังคม โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ เวลา 17.00-20.00 น. ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารี