"เลือกตั้ง" มืดฟ้ามัวดินแน่! โพลล์เผย 98% ไปใช้สิทธิ์ หวังนักการเมืองช่วยปากท้อง

"เลือกตั้ง" มืดฟ้ามัวดินแน่! โพลล์เผย 98% ไปใช้สิทธิ์ หวังนักการเมืองช่วยปากท้อง
Thai Post

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ (19 ม.ค.) ว่า 98% ของกลุ่มตัวอย่างจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอน และมีเพียง 1.36% ที่บอกว่าไม่แน่ใจ ส่วนผู้ที่จะไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้มีแค่ 0.56% เท่านั้น

โพลล์นี้สำรวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างในเรื่อง "ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562" ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายไปในแต่ละภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั้งหมด 1,253 คน และทำการสำรวจเมื่อวันที่ 10-14 ม.ค. ที่ผ่านมา

ประชาชนอยากเห็นประเทศสงบสุข

สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุดหลังการเลือกตั้ง 2562 นั้น 36.79% ของกลุ่มตัวอย่าง ระบุว่า ประเทศสงบสุขและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รองลงมา 22.11% ระบุว่า ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย 13.88% ระบุว่า ประเทศที่ปราศจากการคอร์รัปชัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 8.14% ระบุว่า ประเทศกลับมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของอาเซียน

5.03% ระบุว่า ประเทศที่ปราศจากการรัฐประหาร และประชาชนทุกคนมีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าจะรวยหรือจน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ขณะเดียวกัน 4.79% ระบุว่า การศึกษาที่มีคุณภาพ 4.07% ระบุว่า การบริการด้านสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน (ค่ารักษาพยาบาล การบริการด้านสาธารณสุข ฯลฯ) และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่คาดหวังอะไร และไม่แน่ใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

เชื่อหลังเลือกตั้งความเป็นอยู่ดีขึ้น

ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน หลังการเลือกตั้ง 2562 กลุ่มตัวอย่างถึง 55.47% ระบุว่าน่าจะดีขึ้น 24.42% ระบุว่าเหมือนเดิม 11.73% ระบุว่าดีขึ้นแน่นอน 5.91% ระบุว่าไม่แน่ใจ 1.75% ระบุว่าไม่น่าจะดีขึ้น และ 0.72% ระบุว่าไม่ดีขึ้นแน่นอน

นอกจากนี้ โพลล์ยังถามความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เกษตรกรรม และการศึกษา

 • ด้านเศรษฐกิจ

  • 30.09% แก้ปัญหาปากท้องและหนี้สิน
  • 16.92% ส่วนเสริมราคาสินค้าและพืชผลทางการเกษตร
  • 15.01% ส่วนเสริมอาชีพเสริมและลดอัตราการว่างงาน
  • 13.25% ลดค่าครองชีพ
  • 11.09% เพิ่มความคล่องตัวการจับจ่ายใช้สอย
  • 3.99% กระจายความเจริญสู่จังหวัดอื่น
  • 0.80% ไม่คาดหวัง
  • 0.16% ไม่ระบุ
 • ด้านการเมือง

  • 25.30% คาดหวังให้นักการเมืองเสียสละเพื่อประชาชนและมีคุณธรรม
  • 24.42% อยากได้นายกรัฐมนตรีที่มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารประเทศ
  • 14.45% ริเริ่มการปฏิรูปการเมือง
  • 12.21% ดำเนินการเมืองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
  • 11.97% อยากได้นักการเมืองรุ่นใหม่
  • 8.78% นำเสนอนโยบายและโครงการใหม่ๆ ที่พัฒนาประเทศให้เจริญ
  • 2.07% ไม่คาดหวัง
  • 0.48% ไม่แน่ใจ
  • 0.32% ไม่ระบุ
 • ด้านกฎหมาย

  • 43.53% คาดหวังให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
  • 25.06% บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
  • 18.28% อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายมากขึ้น
  • 11.09% ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
  • 1.28% ไม่คาดหวัง
  • 0.32% ไม่แน่ใจ
  • 0.24% ไม่ระบุ
 • ด้านเกษตรกรรม

  • 43.26% อยากให้ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น
  • 14.60% อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
  • 13.09% กำจัดการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
  • 12.05% รับประกันหรือจัดหาตลาดในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรที่แน่นอน
  • 7.26% พัฒนาการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
  • 4.63% ลดภาระหนี้สิน
  • 4.31% จัดหาที่ดินทำกิน
  • 0.56% ไม่คาดหวัง
  • 0.16% ไม่แน่ใจ
  • 0.08% ไม่ระบุ

 • ด้านการศึกษา

  • 29.69% คาดหวังให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
  • 23.78% ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • 21.55% ต้องการโครงการเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี
  • 10.62% ต้องการให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เทียบเท่ากับต่างประเทศ
  • 3.83% กำจัดการจ่ายค่าแ๊ป๊ะเจี๊ยะ (ค่าแรกเข้าหรือสินบนเพื่อรับประกันว่าจะได้เข้าเรียน)
  • 3.51% ส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
  • 3.35% นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับการศึกษา
  • 2.47% อยากให้แก้ปัญหาการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา
  • 0.96% ต้องการให้แก้ปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึก มีคุณธรรม และจริยธรรม
  • บางส่วนระบุไม่คาดหวังอะไร
  • 0.24% ไม่แน่ใจ            

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!