จัดหางานบุรีรัมย์ นำแรงงานว่างงานและถูกเลิกจ้างฝึกทักษะฝีมือหน้าโรงงาน พร้อมบรรจุเข้าทำงานทันที

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ นำแรงงานที่ว่างงานและถูกเลิกจ้างเข้าฝึกทักษะฝีมือหน้าโรงงาน หลังฝึกเสร็จได้บรรจุเข้าทำงานทันที เพื่อช่วยเหลือผู้ตกงานและผู้ว่างงาน ขณะที่โรงงานเย็บจักรอุตสาหกรรมในจังหวัด ยังขาดแคลนแรงงานอีกกว่า 1,000 อัตรา วันนี้ (21 พ.ค.52) สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ได้นำแรงงานที่ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน เข้าฝึกทักษะฝีมือหลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ที่บริษัทฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัด สาขาบุรีรัมย์ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมหน้าโรงงาน และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วแรงงานดังกล่าว จะได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานในแผนกเย็บจักรอุตสาหกรรมทันที นอกจากนี้ระหว่างการฝึกอบรม จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานที่ว่างงานและแรงงานที่ถูกโรงงาน สถานประกอบการต่างๆ เลิกจ้าง หลังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และเดินทางกลับมายังภูมิลำเนา นายสนิท ศิริกุลวัฒนา ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้บรรจุเข้าทำงานทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือหน้าโรงงานแล้ว โดยขณะนี้ได้เริ่มฝึกอาชีพช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 2 รุ่น รวม 40 คน เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือแรงงานที่ตกงานและว่างงาน ให้มีโอกาสได้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ด้าน นายวรเกียรติ์ เดยังรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมตัดเย็บกำลังฟื้นตัว และยังมีความต้องการแรงงานในแผนกตัดเย็บจักรอุตสาหกรรมทั้ง 3 สาขา อีกกว่า 1,000 อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ว่างงานและตกงาน ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการเย็บจักรอุตสาหกรรม แต่มีความสนใจและต้องการทำงาน มาสมัครเข้าทำงานได้ เนื่องจากบริษัทยังคงต้องการพนักงานอีกจำนวนมาก