ยูเอ็นเอดส์ ขอให้ไทยช่วยประเทศกำลังพัฒนา แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ยูเอ็นเอดส์ ขอให้ไทยช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ด้าน WHO เลือกไทยเป็นประเทศจัดทำมาตรฐานแนวทางการจัดบริการสารเมทาโดนทดแทนในกลุ่มที่ฉีดเฮโรอีนเข้าเส้น หลังไทยประสบผลสำเร็จ ลดการติดเชื้อในกลุ่มที่ติดเชื้อจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดได้กว่าร้อยละ 50 นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบนายไมเคิล ซิดิเบ (Mr. Michel Sidibe) ผู้อำนวยการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอดส์) ที่องค์การสหประชาชาติ สมาพันธรัฐสวิส เพื่อหารือความร่วมมือมาตรการป้องกันควบคุมปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนไทย ระหว่างประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 62 ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยนายวิทยา กล่าวว่า ปีนี้รัฐบาลไทยได้แสดงเจตจำนงในการเพิ่มเงินบริจาคให้ยูเอ็นเอดส์ จากปีละ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 100,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเอดส์ให้ประเทศที่มีปัญหา แม้ไทยจะประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ มีการปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 13 แต่ในเรื่องของการลงทุนทางสุขภาพได้เพิ่มงบให้จากเดิมร้อยละ 9.3 ซึ่งรวมทั้งการจัดยาต้านไวรัสเอดส์ให้กับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อทุกคน ซึ่งทางยูเอ็นเอดส์ได้ชื่นชมไทยที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์ทุกคนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยูเอ็นเอดส์ยังได้ขอให้ไทยช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอดส์ให้กับประเทศกำลังพัฒนา เช่น แอฟริกา และต้องการให้ทุกประเทศจัดบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ให้ได้ภายในปี 2553 ซึ่งประเทศไทยขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ ไทยประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มที่ติดจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในกลุ่มที่ติดเฮโรอีน โดยการบำบัดด้วยสารเมทาโดนซึ่งมีประมาณ 10,000 คน พบว่าได้ผลดีมาก จนอัตราการติดเชื้อรายใหม่ ลดจากร้อยละ 56 ในปี 2549 เหลือเพียงร้อยละ 6 ในปี 2551 นับเป็นประเทศผู้นำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางยูเอ็นเอดส์และองค์การอนามัยโลกจึงได้เลือกไทย และสนับสนุนให้จัดทำมาตรฐานแนวทางการจัดบริการสารเมทาโดนทดแทนในกลุ่มที่ฉีดเฮโรอีนเข้าเส้น ซึ่งขณะนี้เสร็จแล้วและได้นำไปใช้ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับไทย