หนังสือด่วนที่สุดกรมปกครอง แจ้งสำนักทะเบียนทั่วประเทศ “ชะลอแผนเลือกตั้ง”

หนังสือด่วนที่สุดกรมปกครอง แจ้งสำนักทะเบียนทั่วประเทศ “ชะลอแผนเลือกตั้ง”
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ชะลอแผนงานการเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงาน กกต.ว่า พระราชกกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ…. ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 7 ม.ค. 62 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งวิทยุในราชการกรมการปกครอง เรื่องเลือกตั้ง ส.ส. ที่ มท.0309.1/ ว 5 ถึง นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาระบุว่า “ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท.0309.1/ ว 482 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักทะเบียนกลางให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น เตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) นั้น

เนื่องจาก ได้รับการประสานจากสำนักงาน กกต.ว่า พระราชกกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ…. ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอระงับการดำเนินการตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ที่ได้แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจักแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดังนั้น จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ชะลอการปฏิบัติตามแผนงานการเลือกตั้งฯ ตามหนังสือดังกล่าวไปก่อน จนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใดให้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสำนักทะเบียนกลาง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2791 7312-6

ทั้งนี้ หนังสือด่วนที่สุดดังกล่าว ลงนามโดย นายวีนัส สีสุข รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!