สธ. ให้ทุกจังหวัดกลับไปกำหนดแผนกำจัดยุงลาย ป้องกันการระบาดของโรคชิคุนกุนยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดกลับไปกำหนดแผนกำจัดยุงลาย ป้องกันการระบาดของโรคชิคุนกุนยา ดีเดย์กวาดล้างยุงลายพร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งพบการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยามากที่สุด ไปรวบรวมและกำหนดแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคชิคุนกุนยา ก่อนปฏิบัติจริงพร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขยายวงการระบาดไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ หลังพบขณะนี้มีผู้ป่วยเกือบ 20,000 คนแล้ว ทั้งนี้แม้โรคชิคุนกุนยา จะไม่ทำให้เสียชีวิต หากไม่มีโรคเรื้อรังแทรกซ้อน แต่ก็สร้างความทรมานให้กับผู้ป่วยได้ ซึ่งการป้องกันที่ดีคือ ต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเร่งฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เร่งสำรวจพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ให้ความรู้ประชาชนและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนแล้ว