ภาคธุรกิจท่องเที่ยว เผยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวน้อย เมื่อเทียบกับผลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคธุรกิจท่องเที่ยว เผยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวน้อย เมื่อเทียบกับผลกระทบจากการเมืองและเศรษฐกิจ พร้อมระบุขณะนี้สัดส่วนการท่องเที่ยวในประเทศหายไปแล้วกว่าร้อยละ 60 น.ส.มัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ กล่าวในเวทีเสวนาสื่อมวลชนกับไข้หวัดใหญ่ชนิด A H1N1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ว่า ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศขณะนี้มีสัดส่วนการท่องเที่ยวหายไปจากระบบถึงร้อยละ 60 ซึ่งการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นเพียงปัจจัย 1 เท่านั้น แต่ปัจจัยหลักเกิดจากวิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งหากองค์การอนามัยโลกยกระดับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไปถึงระดับสูงสุดก็ถือว่าผลกระทบแค่ในระยะสั้นเท่านั้น แต่หากประเทศไทยไม่อาจแก้วิกฤติการเมืองที่เป็นไวรัสร้ายแรงที่สุดที่คนไทยเพาะขึ้นเอง ก็คงไม่อาจก้าวข้ามอุปสรรคได้ แต่หากหันมาร่วมมือสามัคคีกัน ต่อให้เป็เชื้อไวรัสร้ายแรงนาดไหนก็จะสามารถผ่านไปได้เช่นเดียวกับที่เคยรับมือการระบาดของโรคซาร์ส และไข้หวัดนกเมื่อครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ได้เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังตามแผนอย่างเข้มงวดและรัดกุม โดยเฉพาะการตรวจคนเข้ามืองที่พบว่าหละหลวมไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเทอร์โมสแกนเนอร์ตลอดเวลา และไม่ตรวจเข้มผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างที่ประกาศไว้ ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของประเทศไทยได้