บางบอนพัฒนาความสะอาดพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิวรัตน์ สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาด โดยพัฒนาความสะอาดถนนสายหลัก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดังนี้ วันที่ 24 พ.ค. 52 บริเวณถนนเอกชัย ซอย 132 (แยกบางบอน 5 - ม.ตวงทอง และวันที่ 31 พ.ค. 52 บริเวณถนนเอกชัย (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่แยกบางบอน 5 - ถนนบางบอน 4, ทำความสะอาดจุดผ่อนผัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในวันที่ 25 พ.ค. 52 บริเวณตลาดเอกชัย ตลาดปิ่นทอง ตลาดศิริชัย และตลาดสุขสวัสดิ์, ทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้ามฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. บริเวณถนนเอกชัย (หน้าธนาคารกสิกรไทย) และถนนเอกชัย ซอย 68 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าวร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาพื้นที่และขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านไปมาโปรดใช้ความระมัดระวัง