จ.เชียงใหม่ ซ้อมแผนป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และฝึกซ้อมปัญหาที่บังคับการ แผนป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่โรงแรมศิรินาถการ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีหากมีปัญหาการแพร่ระบาดเกิด ขึ้น โดยได้สมมุติเหตุการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อหลายกลุ่มเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วมีการกระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไปหลายพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ของจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เข้าปฏิบัติการ โดยส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าติดตามควบคุมโรคในผู้ต้องสงสัยตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในผู้เข้าร่วมประชุม ให้สามารถขยายผลไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธีหากมีปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ ใหม่ 2009 ในพื้นที่ สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นเพียงการซ้อมแผนในระดับที่บังคับการ ซึ่งในโอกาสต่อไปหากเห็นว่ามีแนวโน้มจะเกิดปัญหาในพื้นที่เพิ่มขึ้น ก็จะซ้อมแผนขั้นปฏิบัติการตามความเหมาะสมต่อไป