รองผู้ว่าฯ ชุมพร ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้าน ต.ปากตะโก ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ วันนี้ (21 พ.ค.52) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว กว่า 500 คน พร้อมใจร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายความจงรักภักดีปกป้องสถาบัน และเพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยทั้งหมดได้ร่วมกล่าวถวายคำปฏิญาณตน พร้อมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในภาวะที่บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งกัน มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี พาดพิงต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติ ตลอดจนมีการปลุกระดมมวลชนก่อให้เกิดความแตกแยกของสังคม ดังนั้นทุกภาคส่วนของจังหวัดชุมพร จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้คนไทยทุกคนรักกัน หันหน้าเข้าหากัน ตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองต่อไป ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคน เกิดความสำนึกในพระบุญญาบารมี พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญด้วยความวิริยะอุตสาหะนับอเนกอนันต์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง