เกาหลีใต้ออกมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกาหลีใต้ออกมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 20 คน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของเกาหลีใต้ได้ขอให้บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้ปิดกั้นเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการฆ่าตัวตาย และให้ปรับปรุงระบบติดตามเว็บไซต์เหล่านี้ เพื่อลบข้อความที่ยั่วยุให้คนฆ่าตัวตาย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขยายทีมเฝ้าตรวจตราทางอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามผู้ทำเว็บไซต์ หรือบล็อกที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ จะสนับสนุนการสัมมนา การบรรยายให้ความรู้ และโครงการรณรงค์ในภาคประชาชน เพื่อยับยั้งการฆ่าตัวตายด้วย ทั้งนี้เกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด.