นักท่องเที่ยวเป็นพาหะทำให้เอดส์แพร่กระจายไปทั่วยุโรป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอเธนส์ในกรีซ ทดลองทำแผนที่ดูการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี.ในยุโรป ได้ข้อสรุปว่า ผู้ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศถือเป็นตัวการสำคัญในการแพร่เชื้อเอชไอวี.ทั่วยุโรป จากการวิเคราะห์ตัวอย่างใน 17 ประเทศแถบยุโรป พบว่า กรีซ โปรตุเกส เซอร์เบีย และสเปน ถือเป็นแหล่งแพร่เชื้อเอชไอวี.แห่งสำคัญในยุโรป เพราะพบนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ติดเชื้อเอชไอวีจากการเดินทางมาเที่ยวประเทศเหล่านี้ ส่วนผู้คนในประเทศที่ว่านี้ ก็เป็นผู้นำเชื้อเอชไอวีออกไปแพร่นอกประเทศด้วยเช่นกัน ส่วนประเทศที่รับเชื้อและแพร่เชื้อด้วยในคราวเดียวกัน ก็คือ อิสราเอล นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษ.