สนช. ผ่านร่าง "พ.ร.บ.คดีอาญา" ไม่ให้สิทธิ์ "คนหนีคดี" ฟ้องคดีอาญา

สนช. ผ่านร่าง "พ.ร.บ.คดีอาญา" ไม่ให้สิทธิ์ "คนหนีคดี" ฟ้องคดีอาญา
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

สนช. มีมติ 149 เสียงแก้ ป.วิอาญา ให้ศาลยกฟ้องคดีที่จำเลยหนีคดี เป็นโจทก์ยื่นฟ้องอาญาเอาผิดคนอื่น ชี้หากไม่เคารพกระบวนการยุติธรรม ก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมเช่นกัน

วันที่ 4 ธ.ค.2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 5 มาตรา ในวาระ 2 และ 3

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่มีนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นประธาน โดยมีสมาชิก สนช. เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 152 คน จากสมาชิกที่มี 240 คน ลงมติเห็นด้วย 149 เสียง งดออกเสียง 3  

ซึ่งถือว่าเป็นการให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่….) พ.ศ….  ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ

โดยสารสำคัญของร่างกฎหมาย  คือ การตัดสิทธิ์บุคคลที่ปฏิเสธอำนาจศาล ที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาซึ่งถึงที่สุด เช่น บุคคลที่หลบหนีการจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ห้ามใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาใดๆ ได้อีก

ส่วนเนื้อหาที่น่าสนใจ มาตรา 4 ซึ่งเพิ่มเติมวรรคสามของมาตรา 117 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547  ให้อำนาจเจ้าพนักงานศาลสามารถจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลสั่ปล่อยตัวชั่วคราว กรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยไม่ต้องรอตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองดำเนินการ ซึ่งปรับเนื้อหาให้ทันกับการใช้เทคโนโลยีติดตามตัวผู้ที่ถูกศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราว

และมาตรา 5 การห้ามประชาชนเป็นโจทก์ฟ้องคดีผู้อื่นโดยไม่สุจริตหรือเพื่อกลั่นแกล้งกันนั้น กรรมาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งเอาเปรียบจำเลย ศาลมีอำนาจยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องได้ และห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีในเรื่องเดียวกันอีก

ซึ่งจะครอบคลุมถึงกรณีผู้ปฏิเสธคำสั่ง คำพิพากษาศาลในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เช่น ศาลตัดสินลงโทษจำคุกหรือปรับแต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม เช่น หลบหนี บุคคลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้อีก เพราะกฎหมายไม่ควรให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา แต่การตัดสิทธิ์การฟ้องคดีอาญาไม่รวมถึงกรณีที่มีการไปดำเนินคดีผ่านช่องทางตำรวจและอัยการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!