ส่อง 78 เก้าอี้ "บิ๊กกองทัพ" ที่ถูกหวยต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช.

ส่อง 78 เก้าอี้ "บิ๊กกองทัพ" ที่ถูกหวยต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช.
Thai Post

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งเป็นการกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นอกเหนือจากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 102

ทั้งนี้ เนื้อหาที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งในกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพที่ต้องยื่นบัญชี นอกเหนือจากผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยกระทรวงกลาโหมต้องมีผู้ยื่นจำนวน 13 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี 2.จเรทหารทั่วไป 3.รองปลัดกระทรวง 4.หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวง 5.หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร 6.หัวหน้าอัยการทหาร 7.เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวง 8.ตุลาการพระธรรมนูญ 9.หัวหน้าสำนักงาน 10.ผู้อำนวยการ 11.เจ้ากรม 12.รองผู้อำนวยการ และ 13.รองเจ้ากรม

กองบัญชาการกองทัพไทย จะต้องมีผู้ยื่น 14 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 2.เสนาธิการทหาร 3.รองเสนาธิการทหาร 4.เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย 5.ผู้บัญชาการ 6.ผู้อำนวยการ 7.เจ้ากรม 8.จเรทหาร 9.ปลัดบัญชีทหาร 10.รองผู้บัญชาการ 11.รองผู้อำนวยการ 12.รองเจ้ากรม 13.รองจเรทหาร และ 14.รองปลัดบัญชีทหาร

กองทัพบก จะต้องมีผู้ยื่น 19 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.รองผู้บัญชาการทหารบก 2.ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก 3.ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 4.เสนาธิการทหารบก 5.รองเสนาธิการทหารบก 6.แม่ทัพภาค 7.รองแม่ทัพภาค 8.แม่ทัพน้อย 9.เลขานุการกองทัพบก 10.ผู้บัญชาการ 11.ผู้อำนวยการ 12.เจ้ากรม 13.ปลัดบัญชีทหารบก 14.รองผู้บัญชาการ 15.รองผู้อำนวยการ 16.รองเจ้ากรม 17.รองปลัดบัญชีทหารบก 18.กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) และ 19.รองผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

กองทัพเรือ จะต้องมีผู้ยื่น 18 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.รองผู้บัญชาการทหารเรือ 2.ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ 3.ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 4.เสนาธิการทหารเรือ 5.รองเสนาธิการทหารเรือ 6.เลขานุการกองทัพเรือ 7.ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 8.รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค 9.ผู้บัญชาการ 10.ผู้อำนวยการ 11.เจ้ากรม 12.ปลัดบัญชีทหารเรือ 13.รองผู้บัญชาการ 14.รองผู้อำนวยการ 15.รองเจ้ากรม 16.รองปลัดบัญชีทหารเรือ 17.ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ 18.ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

กองทัพอากาศ จะต้องมีผู้ยื่น 14  ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 2.ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ 3.ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 4.เสนาธิการทหารอากาศ 5.รองเสนาธิการทหารอากาศ 6.เลขานุการกองทัพอากาศ 7.ผู้บัญชาการ 8.ผู้อำนวยการ 9.เจ้ากรม 10.ปลัดบัญชีทหารอากาศ 11.รองผู้บัญชาการ 12.รองผู้อำนวยการ 13.รองเจ้ากรม และ 14.รองปลัดบัญชีทหารอากาศ

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องเป็นข้าราชการทหารที่มียศระดับพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป เว้นแต่ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย), รองผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และผู้อำนวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ไม่กำหนดชั้นยศ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!