สหประชาชาติและธนาคารโลกให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันรับมือภัยธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สหประชาชาติหรือยูเอ็น. และธนาคารโลกให้คำมั่นว่าจะประสานความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ แถลงการณ์ร่วมของทั้งสองหน่วยงานระบุว่า ธนาคารโลกและหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อขจัดภัยพิบัติแห่งยูเอ็น. ได้ลงนามข้อตกลงระหว่างกันเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในการรับมือกับภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทั้งนี้ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนแถลงว่า ถึงเวลาแล้วที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากร 570 ล้านคน จะต้องปรับปรุงการเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะต้องปรับปรุงการประสานงานด้านเทคนิคและกลไกการระหว่างกัน เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.