ชาวสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเนืองแน่น วันนี้(18 พ.ค.52) ที่ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็นการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหากองขยะจากตำบลวัดประดู่ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเวทีสาธารณะและแสดงความคิดเห็นล้นห้องประชุมกว่า 1,500 คน โดยมีนายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานของเวทีสาธารณะครั้งนี้ พร้อมตอบขอสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการกำจัดของจังหวัดฯด้วย ในการจัดเวทีสาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็นการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ ได้มีบริษัทที่ประกอบการเกี่ยวกับการกำจัดขยะจาก 3 ประเทศคือ จีน เกาหลี และเยอรมัน ได้นำเสนอเทคโนโลยีการกำจัดขยะสมัยใหม่ให้ที่ประชุมได้ทราบด้วย