ข่าวในพระราชสำนัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 09.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เฝ้าทูลละอองพระบาท นำผู้สนับสนุน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นปะธานการประชุมคณะกรรมการผู้สนับสนุน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2552 เวลา 14.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดาโต ซรี ตนกู ปุตรี อินตัน ซาฟินาซ (Her Highness Princess Dato Seri Tunku Puteri Intan Safinaz ) พระธิดาในสุลต่าน ตนกู อัลฮัจญ์ อับดุล ฮาลิม มูอัดซัม ซาร์ (Tuaku Alhaj Abdul Halim Muadzam shah ) รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในโอกาสนี้ นายมานพชัย วงศ์ภักดี กงสุลใหญ่ประจำเมืองปีนัง ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 15.28 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 17.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพูนทรัพย์ ตราโมท ณ เมรุวัดสมรโกฏิ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.55 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ข่าวในพระราชสำนัก