สธ.กระบี่ เตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ป้องกันโรคไข้หวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ป้องกันโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 นายแพทย์ จีระพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ขณะนี้ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นมาตรการสำคัญ 3 ด้าน มาตรการสกัดกั้น ดำเนินการที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ มาตรการค้นหาผู้ป่วย การวินิจฉัยรักษาและมาตรการเตรียมความพร้อมในวงกว้างเป็นด่านสุขศึกษา เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสามารถป้องกันตนเองได้ และขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการไอหรือจาม และหากพบมีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายหวัดใหญ่ ภายในบ้าน หรือสถานที่ทำงาน ให้รีบแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลอำเภอทราบ เพื่อนำผู้ป่วยทำการรักษาตรวจโรคป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป