สหรัฐส่งมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ 12 รายการคืนแผ่นดินไทย

สหรัฐส่งมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ 12 รายการคืนแผ่นดินไทย
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบโบราณวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย ให้แก่นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร

ทั้งนี้ นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ติดต่อประสานเป็นผู้แทนรับมอบและอำนวยความสะดวกในการจัดส่งโบราณวัตถุของไทยจำนวน 12 รายการกลับสู่มาตุภูมิ ประกอบด้วย ภาชนะดินเผา 9 รายการ ลูกกลิ้งดินเผา 1 รายการ หินดุ 1 รายการ และกำไลสำริด 1 รายการ

รัฐบาลไทยตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของโบราณวัตถุศิลปวัตถุจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน เพื่อตรวจสอบพิจารณาติดตามและขอคืนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ถูกนำออกนอกประเทศโดยไม่ถูกต้อง กลับคืนมาเป็นสมบัติของชาติสืบไป

อย่างไรก็ตาม โบราณวัตถุเหล่านี้ แม้ไม่ทราบแหล่งที่พบแน่ชัด แต่สามารถบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อันเป็นภูมิปัญญาของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียง ที่ปรากฏบนผืนแผ่นดินไทยอย่างชัดเจน นับว่ามีคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ทางวิชาการโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ

ด้าน นางสาวบุษฎี กล่าวว่า ไทยได้รับมอบโบราณวัตถุจากต่างประเทศมาแล้ว 954 รายการ ส่วนใหญ่จะเป็นโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง ขณะที่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ส่งมอบภายใต้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศยินดีร่วมมือกับกรมศิลปากรในการติดตามโบราณวัตถุกลับคืนสู่ไทย

เมื่อกรมศิลปากรรับมอบแล้วจะดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโบราณวัตถุที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพจะได้รับการซ่อมสงวนรักษาตามหลักการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ที่คลังกลางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!