ผู้สมัครรับเลือกตั้งสตรีได้รับชัยชนะเข้าไปนั่งในสภาคูเวตได้เป็นครั้งแรก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการเลือกตั้งทั่วไปของคูเวตซึ่งมีขึ้นวานนี้ เปิดเผยว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสตรีสามารถคว้าชัยชนะได้ที่นั่งในรัฐสภาเป็นครั้งแรก การเลือกตั้งทั่วไปในคูเวตมีขึ้นวานนี้ นับเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 3 ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และเป็นครั้งแรกที่ผู้สมัครหญิงสามารถคว้าชัยชนะได้ถึง 4 คน โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครทั้งหมด 210 คน เป็นการชิง 50 ที่นั่งในรัฐสภา มีผู้สมัครหญิงทั้งหมด 16 คน มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมากกว่า 384,000 คน และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเป็นผู้หญิง ทั้งนี้ สตรีชาวคูเวตเพิ่งได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงและลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2548 อย่างไรก็ตาม ภารกิจสำคัญของสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่จะเป็นการพิจารณาอนุมัติแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่รัฐบาลชุดก่อนได้ให้ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว