รมช.สธ.ตรวจติดตามความพร้อมการเตรียมการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่จ.เชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจติดตามความพร้อมการเตรียมการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจติดตามมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมกว่า 700 คนจาก 62 ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขัน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่พักนักกีฬาที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สนามแข่งขันกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคสนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนให้ผู้โดยสารทุกคนผ่าน และต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ทุกคนต้องกรอกที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดตามตัวได้ และจะได้รับแจกหน้ากากอนามัย เอกสารทำความเข้าใจเบอร์โทรศัพท์สถานพยาบาลและเจลล้างมือ โดยกล่าวแสดงความพอใจการเตรียมการของคณะทำงาน และได้สั่งให้ประสานหัวหน้าทีมนักกีฬาเพื่อตรวจสุขภาพนักกีฬาและส่งข้อมูลทุกวัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้คณะทำงานตรวจสอบรถและคนขับรถทุกคันและให้ความรู้เพื่อป้องกัน อีกทั้งห้องปฐมพยาบาลและห้องพักที่มีนักกีฬาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดหนักนั้น จะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลระบบเครื่องปรับอากาศรวมว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป