โรคชิคุนกุนยาลามถึงระนองแล้ว พบผู้ป่วย 1 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรคชิคุนกุนยาแพร่ระบาดถึงจังหวัดระนอง พบผู้ป่วยแล้ว 1 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เร่งกำจัดยุงลายก่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คัดเลือกภาค 4 ของ 14 จังหวัดภาคใต้ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการฝ้าระวังและควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาแล้ว 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 30 ปี ที่ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยเพิ่งเดินทางกลับจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่มีผู้ป่วย จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคด้วยการนอนกางมุ้ง เฉพาะผู้มีไข้สูงควรทายาไว้ เป็นการลดการแพร่เชื้อโรค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2552 จังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คัดเลือกภาค 4 ซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5,000 คน ซึ่งในบางจังหวัดเป็นพื้นที่มีการระบาดของโรคชิคุนกุนยาอยู่ ซึ่งอาจมีเชื้อมาแพร่ได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันกำจัดยุงลาย โดยการพ่นหมอกควันในชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ส่วนอาคารบ้านเรือนอาจจะใช้สเปรย์กำจัดแมลงที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ส่วนบุคคลควรหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด โดยใช้แป้งหรือน้ำมันทากันยุง