สธ.เผยตั้งแต่ต้นปี-2 พ.ค.พบมีผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่า 8,000 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เผย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2 พฤษภาคม 2552 พบว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 8,225 ราย เสียชีวิต 8 ราย เน้นใช้หลัก 4 ป. ปราบยุงลาย วันนี้ (16 พ.ค.52) นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดงานโครงการ "ยุทธศาสตร์พิฆาตยุงลาย ที่โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เร่งทำงานเชิงรุก ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน ในการป้องกันควบคุมโรค โดยรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้มากที่สุด เน้นหนักที่ 3 แหล่งใหญ่คือ โรงเรียน บ้าน และในชุมชน อย่างต่อเนื่องทุก 7 วัน นายมานิต กล่าวว่า ขณะนี้ไข้เลือดออกเกิดได้ทุกฤดู แต่จะระบาดมากในหน้าฝน หลายปีที่ผ่านมาพบการเกิดโรคไข้เลือดออกในหน้าแล้งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทุกบ้านมีน้ำประปาใช้ตลอดทั้งปี อ่างอาบน้ำ โอ่ง จานรองขาตู้กับข้าว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกครอบครัว จึงทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักปราบยุงลาย 4 ป. คือ ปิดฝาโอ่งให้สนิท เปลี่ยนน้ำในถังและแจกันทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างเลี้ยงบัว และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เพียงเท่านี้ก็จะไม่มียุงลายเกิดขึ้น ส่วนระยะยาว ต้องให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ. อบต. เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้จากรายงานจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค.52 พบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 8,225 ราย เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีผู้ป่วย 11,856 ราย เสียชีวิต 13 ราย โดยภาคกลาง พบจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด 3,927 ราย รองลงมา คือ ภาคใต้ ภาคเหนือและภาคอีสาน