ภาคเอกชน จับมือ ททท.นครศรีธรรมราช จัดทำโครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชน จับมือ ททท.นครศรีธรรมราช จัดทำโครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประกวาดภาพระบายสีลงบนตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนนำไปวางในทะเลอ่าวขนอม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช จัดโครงการ "สร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล ครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2552 เชิญชวนให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประกวาดภาพระบายสีลงบนตู้คอนเทนเนอร์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2552 บริเวณหาดปากน้ำ โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และวางตู้คอนเทนเนอร์ลงสู่อ่าวขนอม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลไทย และเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสรรพชีวิตใต้ท้องทะเลในอ่าวขนอม ทั้งนี้ EGCO กรุ๊ป และ ททท.ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องทะเลไทย ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล แนวปะการังเป็นพื้นที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นศูนย์รวมของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ปัจจุบันทรัพยากรดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจของมนุษย์ โดยมิได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นระยะยาว เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในอนาคตสำหรับการพัฒนาประเทศชาติ และมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาให้เยาวชนมีคุณลักษณะพร้อม ในการสำนึกถึงบทบาทและหน้าที่ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รักหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด รวมทั้งมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีของทรัพยากร และคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในอ่าวขนอม พื้นที่อ่าวขนอมมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นสวยงาม มีทะเลที่โอบล้อมด้วยป่าเขา เป็นเสน่ห์แห่งเมืองเล็กๆ ทางฝั่งทะเลด้านตะวันออก ที่เงียบสงบ และมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 6515-6 หรือ บริษัทผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด โทร.0 7552 9173 , 0 7552 8253