ปตท. สร้างความมั่นใจ ซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลลงทะเล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ธาดากิตติสาร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานความปลอดภัย เป็นประธานประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีน้ำมันหกล้นรั่วไหล และการกำจัดคราบน้ำมันทางทะเล ณ คลังน้ำมันศรีราชา จ.ชลบุรี โดย ปตท. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การกำจัดคราบน้ำมันกรณีน้ำมันหกล้นรั่วไหลในพื้นที่คลังฯทั่วประเทศที่มีท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อประเมินความเสี่ยงและทดสอบความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เก็บและกำจัดคราบน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้การรั่วไหลของน้ำมันเกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทางทะเล