ผู้ว่าฯ มอบนโยบายการศึกษาออนไลน์ ฉลองเปิดเทอมใหม่ปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

435 โรงเรียนสังกัดกทม. พร้อมผู้แทนผู้ปกครอง พร้อมขานรับนโยบายการศึกษาผู้ว่าฯ กทม. ประจำปี 52 ผ่านระบบออนไลน์ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีกำหนดมอบนโยบายการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออนไลน์เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2552 ในวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 52 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. โครงการ "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออนไลน์เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2552 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบนโยบายทางด้านการศึกษา พร้อมได้พบปะผู้แทนผู้ปกครอง ครู และนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 435 โรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2552 ในลักษณะการประชุมผ่านระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ http://live.bmasmartschool.com.livebma/ สำหรับขั้นตอนการประชุมนั้น เริ่มจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ปกครอง ครู และนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และในขณะเดียวกัน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 435 แห่ง จะเข้าเว็บไซต์ และใช้วิธีการกระจายสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียนหรือหน่วยงาน อาทิ โปรเจคเตอร์ หรือทีวีวงจรปิด เพื่อรับชมการออนไลน์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปพร้อมกันได้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีกำหนดการประชุมเพื่อรับทราบสภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2 กลุ่มกรุงธนใต้ ในวันที่ 30 พ.ค. ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน ทั้งนี้เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไข และเป็นการมอบขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ยังจะทำให้เกิดการพัฒนาการจัดการด้านการศึกษาให้มีศักยภาพมากขึ้น สำหรับการพบผู้บริหารสถานศึกษาจะจัดขึ้นครั้งต่อไป