เครือข่ายต้านเหล้า จี้สภาฯ สอบ ส.ส.พท. เมาจริงหรือไม่ ในการประชุมสภาฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายต้านเหล้า เร่งสภาฯ สอบ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เมาจริงหรือไม่ พร้อมเสนอออกกฎห้ามดื่มก่อนร่วมประชุมสภาฯ เพราะส่งผลให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐสภา ตรวจสอบกรณีที่มีข่าวระบุว่า นายสมคิด บาลไธสง ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย มีกลิ่นสุราขณะที่อยู่ในบริเวณห้องประชุมรัฐสภา จนเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในที่ประชุม หากพบว่านายสมคิด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้าประชุมจริง ควรมีการลงโทษ นอกจากนี้ ขอให้สภาฯ มีการออกกฎระเบียบ ไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการประชุมอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพราะการประชุมเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศชาติ ควรใช้สติปัญญา ที่ไม่ถูกรบกวนด้วยน้ำเมา นอกจากนี้ ยังจะสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ทั้งใน และนอกประเทศอย่างมาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง