สำนักนายกฯ ตรวจประเมินผลคัดเลือก อปท.ที่ศรีสะเกษ เพื่อรับรางวัลประจำปี 2551

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจประเมินผลคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี ภารกิจงานบำรุงรักษาทางบก ประจำปี 2551 วันนี้ (15 พ.ค.52) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะทำงาน และคณะ ได้เดินทางตรวจประเมินผลคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี ภารกิจงานบำรุงรักษาทางบก ประจำปี 2551 ตามเกณฑ์ชี้วัด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กร โดยมี นายวิศว ศะศิสมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และนำตรวจเยี่ยมถนนถ่ายโอนภารกิจงานบำรุงรักษาทางบกจากกรมทางหลวงในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 4 เส้นทาง รองศาสตราจารย์ อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะทำงานตรวจประเมินผลคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี ภารกิจงานบำรุงรักษาทางบก ประจำปี 2551 กล่าวว่า การคัดเลือก ในครั้งนี้มีเทศบาลทั่วประเทศส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 22 แห่ง ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 14 แห่ง และเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้ว โดยได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ถนน 4 สาย ระยะทาง 6,513 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท เมื่อปี พ.ศ.2546 และได้ทำการปรับปรุงบำรุงรักษา โดยได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม , ตีเส้นจราจร , ก่อสร้างรั้วกันอันตราย , ติดตั้งไฟกระพริบ , ติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง , วางท่อระบายน้ำเชื่อมถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย