ตรวจความพร้อมการเตรียมการรับนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมการเตรียมการรับนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เข้าตรวจสอบการเตรียมความพร้อมรับนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลก และผู้ควบคุมทีม ที่บริเวณประตูผู้โดยสารขาเข้าต่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งจะเดินทางมาร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 686 คน จาก 59 ประเทศ โดยในจำนวนนี้มี 13 ประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดกรองทั้งจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เมื่อมาถึงแล้วทุกคนจะได้รับแจกหน้ากากอนามัย น้ำยาล้างมือ พร้อมเอกสารเพื่อความเข้าใจ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นโดยจะมีเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทั้งหมดจะเข้าพักที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมจากประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะได้พักที่ชั้น 1 ของโรงแรม เพื่อไม่ต้องใช้ลิฟท์ปะปนกับผู้อื่น โดยนักกีฬาชุดแรกที่จะเดินทางมาถึงเชียงใหม่ในเวลา 11.00 น.ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 โดยในช่วงบ่ายอธิบดีกรมควบคุมโรคจะเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง