ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงส่ง ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ท่านนางแก้วสายใจ ไซยะสอน ภริยา ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในการนี้ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ท่านนางแก้วสายใจ ไซยะสอน ภริยา เดินทางโดยเรื่องบินเที่ยวบินพิเศษกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เวลา 13.46 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิ ไปทรงเปิด "หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ณ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 18.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ ท.ม., ต.ช., จ.ภ. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร