จ.กำแพงเพชร จัดพิธีอุปสมบทให้ผู้ว่างงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.กำแพงเพชร จัดพิธีอุปสมบทให้ผู้ว่างงาน ตามโครงการ เมืองกำแพง เมืองคนดี นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีอุปสมบทให้กับผู้ประสบปัญหาการว่างงานในจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการเมืองกำแพง เมืองคนดี เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประสบปัญาว่างงาน และมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้อุปสมบท ได้ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติธรรม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ตนเอง โดยกำหนดอุปสมบทผู้ว่างงานจำนวน 83 คน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ณ วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครและขอใบสมัคร พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่เติมได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร 0-5570-5177 9 ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552