กลุ่มหัวรุนแรงไนจีเรียให้เวลาบริษัทน้ำมันต่างๆ 24 ชั่วโมงอพยพเจ้าหน้าที่ออกไป มิฉะนั้นจะถูกโจมตี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มติดอาวุธที่สำคัญในไนจีเรียได้ให้เวลาบริษัทน้ำมันต่างๆ ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออพยพเจ้าหน้าที่ออกไป มิฉะนั้นจะถูกโจมตี แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นของขบวนการปลดปล่อยแห่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ระบุว่า คนงานของบริษัทน้ำมันต่างๆ ควรจะอพยพออกไป หากไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ