ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภายใต้ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. จัดประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภายใต้ชื่อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า ใน 6 ประเภทผลงาน นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ประธานคณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว เปิดเผยว่า คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดประก "รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552 ภายใต้หัวข้อ "วิธีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า โดยจะเปิดรับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เฉพาะประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2552 รางวัลมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท ผู้สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ หรือทาง www.pttplc.com โทรศัพท์ 0-2537-2146, 0-2537-1831