กกต.ตราด กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองและเลือกตั้งสู่ ปชช.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กกต.ตราด กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองและเลือกตั้งสู่ประชาชน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 (13 พ.ค. 52) นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด กำหนดจัดการประชุมสัมมนา ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2552 ณ โรงแรมคลองพร้าวรีสอร์ท ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง และการเลือกตั้งให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชนและสื่อสารมวลชนในจังหวัดตราด โดยมีหัวข้อประกอบด้วย พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ตามวันและเวลาดังกล่าว