รพ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พยาบาลวิชาชีพ ร่วมทำบุญตักบาตร จัดโรงทานสำหรับผู้ป่วย ญาติ และออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พิการ ผู้สูงอายุ ที่บ้าน เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2552 เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (13 พ.ค.52) ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2552 ซึ่งกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล ส่งเสริมให้พยาบาลและบุคลากรทางการสาธารณสุขทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญงการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิ กิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จัดโรงทานสำหรับผู้ป่วยและญาติ จากนั้นจะมีการออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พิการ ผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนางนวลจันทร์ พูลสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพ ร่วมกิจกรรม นางนวลจันทร์ พูลสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล สำหรับในปี 2552ี้ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้มีกิจกรรมวันพยาบาลสากลภายใต้คำขวัญที่ว่า "พยาบาลก้าวนำ สร้างสรรค์นวัตกรรมการดูแล เพิ่มพูนคุณภาพบริการชุมชน และให้พยาบาลวิชาชีพ องค์กรด้านสาธารณสุขจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 จะมีการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ชุมชนด้วย