ฟินแลนด์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 สองรายแรกภายในประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ฟินแลนด์พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไวรัสชนิด เอช1 เอ็น1 จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งชาติฟินแลนด์ ยืนยันรายงานดังกล่าว แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อ โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวในค่ำวันนี้.