ผบ.ทบ. มอบ รอง ผบ.ทบ. เป็นผู้แทนประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 8

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทน เป็นประธานประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 8 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ พลเอกจิระเดช คชรัตน์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนไปในการเป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครบรอบปีที่ 8 ทั้งนี้หน่วยบัญชาการกำลังสำรองเกิดจากการรวมตัวระหว่างกรมการรักษาดินแดน และกรมการกำลังสำรองทหารบก เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกับกองทัพบก มีฐานะเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศกำลังสำรอง รวมทั้งกิจการสัสดี หรือการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดำเนินการฝึกศึกษาควบคุมแนะนำวิชาการทหาร และกิจการรักษาดินแดนให้กับกำลังอาสารักษาดินแดน และข้าราชการกลาโหม พลเรือน โดยมีพลโทสิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนคนปัจจุบัน