สกอ. เผย นร.เข้าร้องเรียนปัญหาแอดมิสชั่นแล้ว 118 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผย มีนักเรียนเข้าร้องเรียนปัญหาแอดมิสชั่นแล้ว 118 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากมหาวิทยาลัยไม่คืนสิทธิ์รับตรง นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิสชั่น ในปีการศึกษา 2552 ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม จนถึงวันนี้ (11 พ.ค. 52) มีนักเรียนที่มีปัญหาร้องเรียน ต่อ สกอ. แล้วจำนวน 118 ราย ส่วนใหญ่ขอคืนสิทธิแอดมิสชั่น เนื่องจากสอบได้โควต้าหรือรับตรงและได้สละสิทธิ์แล้ว แต่ทางมหาวิทยาลัย ไม่ส่งรายชื่อมาให้ตัดสิทธิ์การประมวลจากแอดมิสชั่น จำนวน 47 ราย ในจำนวนดังกล่าว มี 36 รายที่มหาวิทยาลัยคืนสิทธิ์แอดมิสชั่นให้แก่เด็กแล้ว สกอ. จึงได้ประมวลผลและแจ้งผลสอบแก่เด็กเป็นรายบุคคลเรียบร้อย เด็กสามารถไปตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม ส่วนอีก 11 ราย อยู่ระหว่างรอมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานเพื่อคืนสิทธิ์แก่เด็ก ซึ่งหวังว่ามหาวิทยาลัยจะแจ้งเรื่องกลับมาที่ สกอ. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ สำหรับกรณีนักเรียนขอความช่วยเหลือจากศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ที่ยากจน ปีการศึกษา 2552 จนถึงตอนนี้มีนักเรียนโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 125 ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องขอคำแนะนำการกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยังไม่พบกรณีเด็กยากจนที่ต้องการผู้อุปการะ