กกต.ตราด จัดสัมมนาตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด จัดสัมมนาตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2552 ณ โรงแรมคลองพร้าวรีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชนในจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว